Lohusalık kategorisi hakkında

“Lohusalık” kategorisinde, doğum sonrası dönemde annenin fiziksel ve duygusal iyileşmesi, bakımı ve lohusalıkla ilgili sorunlara yönelik rehberler yer alır.